Generals

Czas generałów: W. Jaruzelski tego nigdy nie powie

Czas generałów: W. Jaruzelski tego nigdy nie powie

Przypomniał sobie o szlacheckim pochodzeniu, o tragicznym losie rodziny w ZSRR i serdecznie bliskich kontaktach z ... Córka generała, Monika Jaruzelska w wywia...